Internationale projecten – India

steun wereldwijd

India

Sinds 1960 onderhoudt de Vincentiusvereniging Nederland een ontwikkelingsrelatie met de zustervereniging in India. Wat aanvankelijk is begonnen als een systeem van jumelages tussen Vincentius-afdelingen in India en Nederland, is uitgegroeid tot een netwerk van projectmatige hulpverlening op allerlei gebieden.

Naast de ontwikkeling van enkele honderden projecten, zoals coöperatieve melkveehouderijen, kleine leenbanken voor vissersvrouwen, productiewerkplaatsen, medische hulpposten, bijzondere onderwijsvoorzieningen, enzovoorts, zijn de jumelages tussen de Vincentius-afdelingen in India en Nederland een vast onderdeel gebleven van de India-actie. Het aantal jumelages bedraagt 75 en is gespreid over heel India.

Sinds het begin van de India-actie in 1960 heeft de Vincentiusvereniging Nederland ruim vijf miljoen gulden voor projecten en jumelages beschikbaar kunnen stellen. Zeker de helft van alle Vincentiusverenigingen doet op enige wijze aan de India-actie mee. Bijzondere vermelding verdienen de plaatselijke verenigingen in Nederland die de opbrengsten van een tweedehands beurs beschikbaar stellen voor de India-actie.

Hieronder vindt u onze projectenlijst:
2022 Projectlijst India november

Wilt u de India-actie steunen? Dat kan door een donatie te doen op bankrekeningnummer NL48 RABO 0133 2209 31 t.n.v. Vincentiusvereniging Nederland met vermelding van India-actie, Emmaplein 15, 5211 VZ te Den Bosch.

Hulpactie Kerala
Augustus 2018 is de Indiaanse deelstaat Kerala getroffen door ernstige overstromingen. De Vincentiusvereniging is in veel dorpen en steden van Kerala goed vertegenwoordigd. De vereniging is dan ook meteen aan de slag gegaan om de slachtoffers te helpen. Omdat er al ruim 60 jaar een sterke band is tussen de Vinceniusvereniging Nederland en India is er dan ook vanuit het landelijk bestuur een inzamelingsactie opgestart voor de slachtoffers van de overstromingen. In totaal is er ruim € 28.000 opgehaald en inmiddels overgemaakt naar India.

Hieronder treft u de huidige stand van zaken aan inzake deze hulpactie alsmede een overzicht hoe de gelden zijn besteed:
Stand van zaken overstromingen Kerala
Financieel overzicht Kerala

 

Terug naar het overzicht