ANBI

Vincentius vereniging Nederland

ANBI gegevens

Vincentiusvereniging Nederland
RSIN of fiscaal nummer: 0026.02.611

Emailadres secretariaat
secretariaat@vincentiusvereniging.nl

Bestuurssamenstelling
Toine van den Hoogen, Voorzitter
Hans de Goeij, penningmeester
Karien Schwiebbe, secretaris
Paul Wilmink, bestuurslid
Alfons ten Velde, bestuurslid
Peter Reijers, bestuurslid
Frans Ruffini, bestuurslid